อนุทิน 51355 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

               เมื่อวาน จัดเตรียมหนังสือเรื่องการขอเงินประจำตำแหน่งส่งให้กับ สกอ. สำหรับวันนี้ ภาคเช้า เตรียมเรื่องที่จะจัดประชุมให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  โดยจัดขึ้นตอนภาคบ่าย ซึ่ง รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง จะเป็นผู้บรรยายให้คณะกรรมการได้รับทราบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)