อนุทิน 51317 - ปัญญาวโร

  ติดต่อ

 มีชีวิตอย่าอยู่ว่างอย่างคนท้อ  อย่าเฝ้ารอเฝ้าหลงวาสนา

เฝ้าแต่เพ้อเหม่อมองกองทองมา ก่ายเกยหน้าบันไดให้ชื่นชม

มีชีวิตให้รู้คู่ปัญญา  วาสนาไม่มีจี้ให้ขน

ขวายเอาทีละน้อยถ้อยไม่จน ปัญญาขนไปได้ไม่เปลืองแรงฯฯฯฯฯ

 ขอจบสมณะวาทีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน วันนี้เป็นวันพระอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยท่านสาธุชนทั้งหลาย อามิตตาพุทธ๐๐๐๐๐๐

  เขียน:  

ความเห็น (0)