อนุทิน 51240 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

วันนี้จิตไม่ค่อยตื่น  อาจเป็นเพราะขาดการระวังเรื่อง โภชเนมัตตัญญูตา
ก่อนนอน  ไม่ได้กำหนดจิตในอิริยาบถนอน   เล่นเอาฝันกระเจิง  เพลียจัง...
พยายามฝืนใจ สวดมนต์  เจริญภาวนายามเช้า  เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง...
"ฝืนไว้ได้กำไร   ตามใจขาดทุน"

วันนี้เป็นวันพระตั้งใจปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปด  เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
พยายามมีสติ  ระมัดระวัง  กาย วาจา  ใจ มากขึ้น มิให้ศีลด่างพร้อย

ดูข่าวยามเช้า   "คนไทยร้อยละ ๖๑ เป็นหนี้จากการกู้ยืม เฉลี่ยคนละ หนึ่งแสนสามหมื่นบาท  สาเหตุส่วนใหญ่ซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน".... หนี้นอกระบบยังโหดเหี้ยมเหมือนเดิม
ตามหลักกฏหมาย  การเสียดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ ๑.๕๐  บาทต่อเดือน
แต่ทุกวันนี้  บางคนคิดร้อยละยี่สิบบาท   ทำไมใจร้ายจัง....

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)