อนุทิน 51233 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

AAR in All in project

goal: save life and optimized QOL of high risk patient

ช่วยชีวิตและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

Subject: CRF HF IHD VHD AF Cirrhosis Scleroderma CA Severe SLE

Severe NS  Severe RA Severe Thalassemia

อะไรที่ทำสำเร็จ

1 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนไข้

2 ผอ. ยอมให้ทำ

3 มีรูปแบบที่ช่วยคนไข้ CRF ได้แน่

4 ดูแลจิตใจ ผู้ป่วยได้ดี

อะไรที่ไม่สำเร็จ

1 ขอรถจาก ผอ.ได้ แต่ไม่มีคนขับรถ

2 เบิกค่าน้ำมันรถไม่ได้

3 คนไข้ที่เป็นหลายโรค มักช่วยไม่ได้เช่น HF+CRF+DM

4 บางหมู่บ้าน หา สมุดเซ็นต์ชื่อไม่ได้

จุดอ่อน

1 ส่งรายงานช้า

2 ไม่มี จนท. คนอื่นช่วย ทำเพียงคนเดียว ดูแลคนไข้่ 400 คน

3 ไม่มีเวลามากพอ ต้องทำนอกเวลางานประจำ

จุดปรับปรุง

1 ส่งแผนล่วงหน้า

2 ออกแบบรายงานใหม่

3 ทำรายงานทันทีขณะเจอเคส

4 ชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจ ทำไมไม่ไปหาคนไข้โรคเรื้อรังทุกคน (รวม 5500 คน)

 

เขียน 10 Nov 2009 @ 06:24 ()


ความเห็น (0)