อนุทิน 51191 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๓๐ |

เมื่อเริ่มทำงาน ชีวิตจะอยู่ที่ทำงานร้อยละ 80 อยู่บ้านแค่ร้อยละ 20

เมื่อทำงานในระยะต่อมา ชีวิตจะอยู่ที่ทำงานร้อยละ 70 อยู่บ้านร้อยละ 30 ... เพิ่มขึ้นมานิด

เมื่อทำงานเป็นครู พยายามทำให้ชีวิตอยู่ที่ทำงาน ร้อยละ 60 อยู่บ้านร้อยละ 40 ... แต่ยังไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายเท่าไหร่

บางเดือนแทบไม่ได้หยุดไปที่ทำงาน

ดังนั้น วันหยุดสั้น วันหยุดยาว วันหยุดเทศกาลใด ๆ ไม่เคยมีผลต่อความรู้สึกตื้นเต้น ดีใจที่ได้หยุดเลย เพราะการพักผ่อนอาจจะไปอยู่ที่ทำงานอีกเหมือนเดิม

ทำงานไม่เหมือนคนอื่น หยุดก็ไม่เหมือนคนอื่น

เขียน 09 Nov 2009 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)