อนุทิน 51178 - วราภรณ์

วราภรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • การปฏิบัติกรรมฐานยังมั่นคงอยู่
  • วันนี้นักเรียนสอบธรรมสนามหลวง  
    ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดหัวถนน... อยากรู้อะไร
    ถามได้หมดที่เกี่ยวกับการปกครองของสงฆ์   โบราณสถาน  โบราณคดี
    เพิ่งจะทราบว่ายังมีปราชญ์ชาวบ้านอีกหนึ่งรูปที่พวกเราหลงลืม....
  • โอกาสหน้าจะต้องมอบหมายงานให้เด็กไปศึกษาความรู้จากท่านเจ้าอาวาสเสียแล้ว...
เขียน 09 Nov 2009 @ 16:44 ()


ความเห็น (0)