อนุทิน 51166 - บุษยมาศ

               วันนี้ เซ็นผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง หาข้อมูลให้เพื่อประกอบการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ นั่งคุยกับอาจารย์กมลภพ พนักงานมหาวิทยาลัย สารพัดเรื่อง แนะนะพี่นีว่าจะไปอยู่ที่ใหม่หรืออยู่ที่เดิม เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง ฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เขียน 09 Nov 2009 @ 15:11 ()


ความเห็น (0)