อนุทิน 51163 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูรความเห็น (0)