อนุทิน 51156 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีเพื่อนเคยทำงานอยู่ที่นี่ 4-5 คน มีข่าวการขาดทุนมานานแล้ว แต่ตอนนี้ มากขึ้นมากสายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ (เจเอแอล) ระบุวันนี้09-11-2552 ว่า คณะผู้บริหารสายการบินจะไม่รับเงินเดือนในเดือนธันวาคม เนื่องจากบริษัทต้องการลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการขาดทุนอย่างหนัก
นอกจากนี้ สายการบินยังต้องการงดจ่ายเงินโบนัส ซึ่งจ่ายเป็นประจำในช่วงฤดูหนาวแก่ลูกจ้างที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารอีก 17,000 คน แม้จะยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเป็นทางการก็ตาม เนื่องจากบริษัทต้องร้องขอเงินช่วยเหลือสาธารณะ จึงต้องการตัดลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวลง
เจเอแอล ซึ่งประสบปัญหาหนี้สินล้นพ้น พยายามฟื้นตัวโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รัฐบาลให้การสนับสนุน มีแผนจะลดตำแหน่งงานเพิ่มอีกหลายพันตำแหน่ง และยกเลิกเส้นทางบินที่ประสบปัญหาขาดทุน

เขียน 09 Nov 2009 @ 13:46 () แก้ไข 09 Nov 2009 @ 13:48, ()


ความเห็น (0)