อนุทิน 51140 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แวบเห็น...ปัญญา นะรานัง ระตะนัง...สื่อถึง...ดวงปัญญานี้แลเป็นที่พึ่งของคนเรา...

การเกิดมาเป็นคนควรแสวงหาดวงแก้วแห่งปัญญานำมาไว้ในจิตใจตนเองเถิด...

เขียน 09 Nov 2009 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)