อนุทิน 51140 - ยูมิ

  ติดต่อ

แวบเห็น...ปัญญา นะรานัง ระตะนัง...สื่อถึง...ดวงปัญญานี้แลเป็นที่พึ่งของคนเรา...

การเกิดมาเป็นคนควรแสวงหาดวงแก้วแห่งปัญญานำมาไว้ในจิตใจตนเองเถิด...

  เขียน:  

ความเห็น (0)