อนุทิน 51122 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความชุกของโรคในงานระบาดวิทยา เป็นเรื่องที่คนทำงานด้านการคัดกรองสุขภาพควรรู้ และศึกษา

เมื่อครั้งที่ทำงานเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ได้รับแนวคิดการทำงานจากท่านผู้ตรวจว่าควรวิเคราะห์ดูซิว่าในพื้นที่มีอุบัติการ และความชุกของโรคมากแค่ไหน ...ก็ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษา

เพราะ CUP ให้โอกาสในการทำงานวิจัย ความคิดนี้จึงแวบ ๆ เข้ามาอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนมาทำงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จึงอยากศึกษาเรื่องนี้ดู

หลายวันมานี้ได้อ่าน และศึกษางานด้านระบาดวิทยามากขึ้น มีความคิดว่าเรื่องการวิเคราะห์หาความชุกของโรคในพื้นที่ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่คนทำงานด้านการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างเราต้องรู้ มีความรู้สึกว่าอยากทำงานวิชาการ ในรูปแบบ Action to Research มากกว่านะ แต่อย่างไรก็ตามต้องทำ Retrospective description study เรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อน ..สู้ ๆ ค่ะ

ความชุกของโรคมะเร็งปากมดลูกและลักษณะประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในตำบลเชียงพิณ

เขียน 09 Nov 2009 @ 05:23 ()


ความเห็น (0)