อนุทิน 51106 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๒๙ |

ถึงบ้าน..สามทุ่มกว่า ๆ

ในที่สุดผมก็แก้ปัญหา @51074 สำเร็จ

Error 619 : A connection to the remote computer could not be established, so the port used for this connection was closed.

วิธีการแก้ไข คือ Disable Standard 19200 bps Modem ... เพื่อปิดการแย่ง Port กัน

ขอบคุณ ผู้ที่มีปัญหาร่วมกันในโลกอินเทอร์เน็ต ;)

เขียน 08 Nov 2009 @ 22:19 () แก้ไข 08 Nov 2009 @ 22:20, ()


ความเห็น (0)