อนุทิน #51071

น่าเสียดายรายการเชื่อมั่นประเทศไทย

กับนายกอภิสิทธ์เมื่อเช้านี้ น่าจะออกเป็น

โทรทัศ์น์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ประชาชนที่อยู่หลังเขา จะได้ดูบ้าง

 

เขียน:

ความเห็น (0)