อนุทิน 51067 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๒๗ |

อาทิตย์ไม่มีสอน ก็ตื่นสาย ... ไม่รู้ใช้ชีวิตคุ้มไหม ยิ่งเห็นเพื่อน คนรู้จัก กัลยาณมิตรใช้เวลาทุกวินาที ทุกลมหายใจในการทำความดี ... ก็ยิ่งรู้สึกว่า มาร ก็คือ มาร หาใช่คนดีแท้แต่หนไหน ... กิเลส ตัณหา ความขี้เกียจอยู่ในใจ บางครั้งก็แสดงออกมา บางครั้งก็เก็บงำไว้ในใจคนเดียว

มนุษย์ผู้ซึ่งเคยทำผิดพลาด แต่รู้ตนเมื่อภายหลัง ก็ยังดีกว่ามนุษย์ที่ทำตัวผิดพลาด แต่ไม่เคยคิดจะเดินทางกลับมาทำความดีอย่างที่คนประพฤติดีทั้งกายและใจเขาทำกัน

เขียน 08 Nov 2009 @ 14:58 ()


ความเห็น (0)