อนุทิน #51057

วันนี้มี "สุนทรียเสวนา" กับกลุ่มกัลยาณมิตรจากคนหน้างานโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

การนัดหมายที่ วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร...

 

เขียน:

ความเห็น (0)