อนุทิน 51044 - Sasinand

  ติดต่อ

นานๆครั้งมากที่จะขึ้นรถแท็กซี่ ยิ่งตอนเย็นๆหรือกลางคืนไม่เคยขึ้นเลย เพราะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอย่างไรไม่ทราบ ถ้ารถเข้าซ่อมฉุกเฉิน  จะใช้บริการของอู่ที่ไปซ่อมนั่นแหละให้มารับมาส่ง
อีกไม่นาน กรมการขนส่งทางบกจะให้รถแท็กซี่ออกใบเสร็จและรายละเอียดการใช้บริการ จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบค่าโดยสารได้อย่างชัดเจน หรือกรณีได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม หรือลืมสิ่งของไว้บนรถแท็กซี่ ก็สามารถร้องเรียนหรือติดตามสิ่งของคืนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีอะไร โทรศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

  เขียน:  

ความเห็น (0)