อนุทิน 51031 - เสียงเล็กๆ فؤاد

อัลฮัมดุิลิลละฮฺ...เมื่อคืนถึงหาดใหญ่อย่างปลอดภัย แวะนอนหาดใหญ่ อินชาอัลลอฮฺ...วันนี้ได้กลับปัตตานีแล้ว

เขียน 08 Nov 2009 @ 05:58 ()


ความเห็น (0)