อนุทิน 51031 - เสียงเล็กๆ فؤاد

  ติดต่อ

อัลฮัมดุิลิลละฮฺ...เมื่อคืนถึงหาดใหญ่อย่างปลอดภัย แวะนอนหาดใหญ่ อินชาอัลลอฮฺ...วันนี้ได้กลับปัตตานีแล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)