อนุทิน 51000 - ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…

  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้

   4-5 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8 กิจกรรม ต่อยอดจากบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้บริหารให้ ใจมา เวลามี เวทีเกิด กำเนิดKM และ ทำKMให้เป็นธรรมชาติ  สองวรรคทองที่ถูกใจจากกิจกรรมร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
  • ประทับใจในความเป็นกันเอง และรอยยิ้มจากคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากสภาการศึกษาทุกท่าน ขอบพระคุณค่ะ 
เขียน 07 Nov 2009 @ 20:28 () แก้ไข 07 Nov 2009 @ 20:31, ()


ความเห็น (0)