อนุทิน 51000 - ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…

  ติดต่อ

  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้

   4-5 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8 กิจกรรม ต่อยอดจากบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้บริหารให้ ใจมา เวลามี เวทีเกิด กำเนิดKM และ ทำKMให้เป็นธรรมชาติ  สองวรรคทองที่ถูกใจจากกิจกรรมร่วมกันเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
  • ประทับใจในความเป็นกันเอง และรอยยิ้มจากคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากสภาการศึกษาทุกท่าน ขอบพระคุณค่ะ 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)