อนุทิน 50976 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้ยังเจริญกรรมฐานได้ดีเป็นวันที่สามแล้ว
  ตามหลักจิตวิทยา  การทำสิ่งใดก็ตามจนกว่าจะเคยชิน
  ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า  ๒๑  วัน...
 • สังเกตว่าเมื่อฝึกจิตให้นิ่ง  จะเกิดพลังภายใน  ยิ่งกินน้อย  นอนน้อย
  นิวรณ์ห้าจะรบกวนน้อยลง...  แปลกปกตินอนไม่ถึง ๗ชั่วโมงจะเพลีย
  เดี๋ยวนี้นอนวันละ ๖ ชั่วโมงก็อยู่ได้  ที่เพลียไม่ใช่จิตเพลีย   แต่เป็นกิเลสเพลีย
  มากกว่า...
เขียน 07 Nov 2009 @ 14:48 () แก้ไข 07 Nov 2009 @ 14:53, ()


ความเห็น (0)