อนุทิน 50971 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

7 พ.ย 2477 ท่านครูบาศรีวิชัย

สร้างถนนดอยใหญ่ใจมั่น

ดอยสุเทพด้วยศรัทธาพลัน

5 เดือน 22 วัน เสร็จทันการ

ศรัทธาเป็นพลัง

ยิ่งกว่าคำสั่งอำนาจ

เขียน 07 Nov 2009 @ 13:37 ()


ความเห็น (0)