อนุทิน 50968 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๒๕ |

@50957 จริงเช่นนั้นครับ พี่ศศินันท์ ;)

ผลกระทบของ "ความสั้น" สำหรับเด็ก ๆ ทำให้คิดสั้นไปหน่อยน่ะครับ เห็นจากประสบการณ์ตรงที่สอนอยู่ทุก ๆ วันครับ ... สั้น กระชับ และง่าย และมีโอกาสนำไปสู่การนำพฤติกรรมเช่นนี้ (ของเด็ก ไม่หมายรวมผู้ที่มีวิจารณญาณและวุฒิภาวะถึงนะครับ) ไปใช้เป็นพฤติกรรมประจำวันด้วยครับ

แต่ผลดี คือ ความรวดเร็ว สื่อความหมายทันที แต่พัฒนาการทางภาษาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ... เรื่องราวนี้เป็นเรื่องน่าคิด

เมืองนอกน่าจะมีงานวิจัยลักษณะนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวต้องลองหาดู ;)

เขียน 07 Nov 2009 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)