อนุทิน 50909 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๒๑ |

ดัชนีการเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access Index : DAI)

ประเทศไทยอยู่อันดับ 18 (ปี 2002)

http://www.itu.int/ITU-D/ict/dai/index.html

เขียน 06 Nov 2009 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)