อนุทิน 50896 - มะปรางเปรี้ยว

World Usability Day :

  • ช่วงเช้าจัดการเรื่องส่งอีเมล์แจ้งอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเชิญเข้าร่วมงาน
  • ช่วงบ่าย หาภาพประกอบ X-Banner
  • ประสานงานเรื่องจัดพิมพ์ X-Banner ของวิทยากร
  • แจ้งเรื่องให้แนทประสานงานกับภาควิชา
  • ประสานงานสรุปข้อมูลการดำเนินการ ส่งอีเมล์แจ้งอาจารย์และทีมงานแล้ว

GotoKnow :

  • update twitter และจัดการเคลีย์อีเมล์ พร้อมทั้งรวบรวมคะแนนสุดคะนึง (กำลังรอคะแนนจากคณะกรรมการอีก 1 ท่าน)
  • ตรวจไซต์ และส่งรายการให้อาร์มช่วยดำเนินการแจ้ง user เกี่ยวกับการใช้งาน

เรียน

  • ไม่ได้ทำการบ้านเลย -_-"
เขียน 06 Nov 2009 @ 16:21 () แก้ไข 06 Nov 2009 @ 16:21, ()


ความเห็น (0)