อนุทิน 50881 - เชี่ยวชาญ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภุมิภาค ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19ธันวาคม 2552 ณ ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำหนดจัดขึ้นอย่างชัดเจน..

ย้อนมาระดับจังหวัดของกระบี่ ถึงแม้จะมีการกำหนดวันแข่งขันอย่างแน่นอนแล้ว (19-20 พฤศจิกายน 2552)  แต่จนบัดนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน และเกณฑ์การแข่งขันอยู่ไม่หยุด....แล้วอย่างนี้  จะมีคุณภาพได้อย่างไร

เขียน 06 Nov 2009 @ 13:37 ()


ความเห็น (0)