อนุทิน 50873 - บุษยมาศ

               ทั้งภาคเช้า - ภาคบ่าย จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้มีระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผ่านที่ประชุม ก.บ.ม. เมื่อวาน และเตรียมทำการแยกตำแหน่งเข้าสู่แท่ง ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการทั้งหมด จำนวน 167 ราย

เขียน 06 Nov 2009 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)