อนุทิน 50794 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

1. จัดทำป้ายนิเทศนำเสนอผลงานนักเรียนที่เรียนชมรม BOOK  CLUB

2. ตรวจสอลข้อมูลผลงานเขียนนิทานสร้างสรรค์ของน.ส.รุสมา  วิภาวิน  ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม จากมูลนิธิพูนพลัง

3. ส่งโครงการห้องสมุด  2  โครงการที่ครูนันทา (ยังค้างอีก 1 โครงการ)

4. ส่งโครงการงานมาตรฐานการศึกษา 1 โครงการ

5. เขียนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และภาระงานของฝ่ายมาตรฐานฯ

6. มีการประชุมกีฬาสี

7. ทำแฟ้มผลงานห้องสมุด (ต่อ)

เขียน 05 Nov 2009 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)