อนุทิน 50792 - Sila Phu-Chaya

  • บทเรียนราคาแพง "KM" สำคัญที่รู้จักศักยภาพคน ตัวเราและเขา
  • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  "ผู้รู้ในกระบวนการมีค่ายิ่งกว่าผู้รู้ในเนื้อหา"
  • ในขณะที่บางเรื่อง เนื้อหาก็สำคัญกว่ารูปแบบ
เขียน 05 Nov 2009 @ 20:54 ()


ความเห็น (0)