อนุทิน 50777 - ศรีกรม

  • วันนี้ สำนักงานนัดตรวจโรคประจำปี ต้องอดน้ำ อาหาร และมาที่สำนังานแต่เช้า
  • เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่ โดยมีแพทย์และพยาบาลจาก โรงพยาบาลมมหาราช
  • มีเจ้าหน้าที่มารับการจำนวนมาก
  • ปีนี้เส้นเลือดไม่แตก ทุกปีจะมีปัญหา เนื่องจากเส้นเลือดอยู่ลึก
  • คติ...การให้ทุกอย่าง คือการได้ทุกอย่าง การหวงแหนคือการเสียทุกอย่าง ของที่เก็บเอาไว้ไม่ใช่ของเรา ของที่ให้ออกไป จึงเป็นของเราที่แท้จริง...
เขียน 05 Nov 2009 @ 15:54 ()


ความเห็น (0)