อนุทิน 50774 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มักมีเรื่องราวที่ท้าทายความสามารถเข้ามาเรื่อยๆ จากที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้ ต่อมาก็ทำได้ และต่อมากทำได้ดี มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เมื่อได้พิสูจน์ตัวเอง

โลกนี้ ไม่มีอะไรน่าหวาดหวั่นมากไปกว่า ความกลัว

ความกลัวทำให้เราซ่อนศักยภาพที่ควรจะเป็นไว้อย่างมิดชิด และในที่สุดก็สูญเสียโอกาสที่ดีไป

ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในใต้ท้องฟ้านี้

เขียน 05 Nov 2009 @ 15:45 () แก้ไข 05 Nov 2009 @ 15:46, ()


ความเห็น (0)