อนุทิน 50758 - Sasinand

  ติดต่อ

@50755 รีบตอบมาก จะไปธุระแล้วค่ะ...ขอตอบ...ธรรมะคือคุณากร คุณะแปลว่า คุณความดีต่าง ๆ อากร แปลว่า บ่อเกิด ฉะนั้น คุณากร แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดีต่าง ๆ จึงสรุปว่า ธรรมะก็คือบ่อเกิดแห่งความดีต่าง ๆ นั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)