อนุทิน 50756 - ทองหยอด

ประชุม CoP ประจำเดือนพฤศจิกายน 52 ทบทวนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากสมาชิกติดภาระงาน CMU Book Fair

เขียน 05 Nov 2009 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)