อนุทิน 50755 - Andrew

  ติดต่อ

@50741 ตอบมาใช้ได้แล้วครับ ธรรมะคือธรรมชาติ, ธรรมะคือคุณากร แล้วคณากรแปลว่าอะไรเอ่ย?, ส่วนมรรคมีองค์ 8 คือทางแห่งการดับทุกข์ หรือทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) มรรคมีองค์แปด สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ได้เป็น ศีล สมาธิ ปัญญา

  เขียน:  

ความเห็น (0)