อนุทิน 50752 - จารุวัจน์ شافعى

สส.ผู้ทรงเกียรติ เสียบบัตรแทน บ่งบอกถึง ระดับแห่งคุณธรรม หลักแห่งนิติธรรม นี่คงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสังคมไทยได้ชัดเจน คุ้นเคยและชาชินกับการทำผิด 

เขียน 05 Nov 2009 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)