ติดต่อ

อนุทิน #50752

สส.ผู้ทรงเกียรติ เสียบบัตรแทน บ่งบอกถึง ระดับแห่งคุณธรรม หลักแห่งนิติธรรม นี่คงเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของสังคมไทยได้ชัดเจน คุ้นเคยและชาชินกับการทำผิด 

  เขียน:  

ความเห็น (0)