ติดต่อ

อนุทิน #50740

วันนี้ทางคณะมีโครงการวันครอบครัวบุคลากร โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล โดยเป็นบุคลากรชายทั้งหมด ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินทางไปพร้อมกัน เพื่อไปศึกษาดูงานและอบรมตามกำหนดการของโครงการ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)