อนุทิน 50740 - คนตานี

คนตานี

วันนี้ทางคณะมีโครงการวันครอบครัวบุคลากร โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล โดยเป็นบุคลากรชายทั้งหมด ทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เดินทางไปพร้อมกัน เพื่อไปศึกษาดูงานและอบรมตามกำหนดการของโครงการ

 

เขียน 05 Nov 2009 @ 09:30 ()


ความเห็น (0)