อนุทิน 50702 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

  ติดต่อ

1. จัดฐานกิจกรรม "ตามล่าหาหัวเผือก"ในค่ายบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ ป.2 "คุณค่านานาเผือก"

2.เตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการของห้องสมุดในวันเสาร์ "พิธีเสกอาคารเรียนมัธยม"

3. ติดตามข้อมูลจัดนิทรรศการในส่วนกลางของโรงเรียน

4. จัดกิจกรรม "สารานุกรมไทยฯ"

5. มูลนิธิพูนพลังส่งผลการประกวดนิทานสานฝัน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)