อนุทิน 50698 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ประชุมกรรมการระบบยา

ดูเรื่องรายงานยา high alert

ความตรงเวลาในการให้ยา

กาเกิด ADR

ความคลาดเคลื่อนทางยา

DUE

การให้เลือด

medication reconciliation setting

ยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์

แผ่นพับยา digoxin

ระบบดูแลผู้ป่วย warfarin

RA patient

การดูแลผู้ป่วยได้เคมีบำบัด

การเก็บสารน้ำความเข้มข้นสูง

ระบบตรวจสอบการจ่ายยานอกเวลา

 

เขียน 04 Nov 2009 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)