อนุทิน 5066 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

คุยกับนายทหารคนหนึ่ง เมื่อตอนเย็น ประเด็น Public Policy เมื่อเขาถามผมว่าทำ Economic Public Policy ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง??

เป็นเรื่องบังเอิญที่ผมเขียนบันทึกเกี่ยวกับประเด็นนี้พอดี แต่ผมเน้นไปทาง Health Public Policy ยังไงก็ตามหลักการก็เหมือนกัน

@นโยบายสาธารณะของ อบต. กระบวนการปัญญาวิวัฒน์ระดับท้องถิ่น

 ใช้ ปัญญารังสรรค์-สังคมวิวัฒน์-ศีลธรรมกำกับ 

และ สามเหลี่ยม ของ อ.ประเวศ วะสี

P09

เขียน 13 May 2008 @ 06:08 () แก้ไข 13 May 2008 @ 06:12, ()


ความเห็น (0)