อนุทิน 5065 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@5042  ผมเห็นด้วยครับ การที่รู้จักคนหลากหลาย เพื่อให้เรายอมรับความเป็นอื่น เมื่อมองจากมุมของเราเอง

เรียนรู้เพื่อที่เราจะอยู่ด้วยกัน

เขียน 13 May 2008 @ 06:03 ()


ความเห็น (0)