อนุทิน 50637 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

03-11-2552 กัลลัปโพล (Gallup Poll) เผยผลสำรวจความเห็นของคนทั่วโลกใน 135 ประเทศระหว่างปี 2550-ปัจจุบัน
700 Million Worldwide Desire to Migrate Permanently ประชาชน ของประเทศแถบแอฟริกา เป็นกลุ่มที่มีผู้ต้องการย้ายไปอยู่ตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 38 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ บอกว่า หากมีโอกาสจะละทิ้งถิ่นฐานและมุ่งหน้าไปประเทศอื่น เป้าหมายยอดนิยมคือสหรัฐ โดยมีเกือบ 1 ใน 4 ของ 700 ล้านคน หรือเท่ากับ 165 ล้านคน รองลงมาคืออังกฤษ แคนาดา และฝรั่งเศส
ชาวเอเชีย ไม่ต้องการทิ้งบ้านเกิดมากที่สุด มีผู้ใหญ่ชาวเอเชียเพียงทุก 1 ใน 10 คน ที่บอกว่าจะย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศอื่น

เขียน 04 Nov 2009 @ 11:39 () แก้ไข 04 Nov 2009 @ 11:39, ()


ความเห็น (0)