อนุทิน 50636 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๓ พ.ย. ประชุมคณะทำงานจดหมายข่าวอัยการเขต ๓  ณ ห้องปฏิบัติการรองอธิบดีอัยการเขต ๓(๒)
  • ทำงานตามปกติ/ตรวจสอบการรายงานแผนการควบคุมภายใน
  • กำหนดจัดประชุมอัยการจังหวัดทุกสำนักงานในวันที่ ๑๒ พ.ย.
  • จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
  • คติ...โอกาส มีสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมเท่านั้น
  เขียน:  

ความเห็น (0)