อนุทิน 50631 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวาน เด็กน้อย มีไข้ เพราะไปว่ายน้ำในขณะที่ลมแรงไปหน่อย อากาศเปลี่ยนแปลง แต่วันนี้ หายแล้ว ไปโรงเรียนได้ปกติ  คงเป็นเพราะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วเรียบร้อย แต่เป็นห่วงเรื่องไข้หวัด 2009เหมือนกัน
นักระบาดวิทยาเชื่อว่าการระบาดระลอก 2 ที่จะมาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะมีความรุนแรงน้อยกว่าการระบาดในครั้งแรก เนื่องจากปัจจัยแรก คือ การที่มนุษย์ได้รู้จักลักษณะ อาการ การติดต่อของโรคดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว อีกทั้งมีประสบการณ์ในการรับมือโรคดังกล่าว ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งมาแล้ว ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงกับมาตรการที่ใช้รับมือได้ 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนา มีอัตราการป่วยไม่แตกต่างกัน คือ คือ ร้อยละ 90 มีอาการน้อย หายได้เอง และอีกร้อยละ 10 จะมีอาการหนัก โดยในกลุ่มที่มีอาการหนัก จะมีอาการหนักประมาณ 3-5 วันหลังจากที่ป่วย

เขียน 04 Nov 2009 @ 10:45 () แก้ไข 04 Nov 2009 @ 10:49, ()


ความเห็น (0)