อนุทิน 50610 - ปภังกร Happinesss

บุคคลใดที่ยังเรียกคนที่ตนเองไปร่วมเรียนรู้อยู่ด้วยคำว่า "ชาวบ้าน" บุคคลนั้นจะมิสามารถเรียนรู้กับครูที่ประเสริฐผู้นั้นมิได้เลย (ครูดี ครูเพื่อศิษย์...)

บุคคลใดที่ใช้การศึกษาที่สูงกว่าดึงคนออกมาเพื่อรับการศึกษานั้น เขาจะมิสามารถ "ซึมซาบ" ความรู้ที่ลึกซึ้งกว่าที่ทรงคุณค่าด้วย "ประสบการณ์" (Tacit Knowledge)

บุคคลใดที่สักแต่ว่า "ประชุม" ประชุม แล้วก็ประชุม เขาก็มิอาจรู้จักซึ่ง "ขุมปัญญา" จากการเรียนรู้ ณ หน้างาน (Research to Routine : R2R)

เขียน 04 Nov 2009 @ 06:28 ()


ความเห็น (0)