อนุทิน 50596 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อนักวิจัยคนหนึ่งมาถามเราก่อนกินข้าวว่าหิวไหมเราก็ตอบว่าหิว แต่เมื่ออีกคนหนึ่งมาถามเราหลังกินข้าวใหม่ ๆ แล้วก็ตอบว่า "อิ่ม...?"

เมื่อนักวิจัยคนหนึ่งมาถามเราตอนเช้าว่าเราง่วงนอนไหมเราก็ตอบว่าไม่ง่วง แต่เมื่ออีกคนหนึ่งมาถามเราตอนสี่ทุ่มในคำถามเดิมเรากลับตอบว่า "ง่วง..."
และแล้วคำตอบจากคน ๆ เดียวกัน ก็กลายเป็น "ผลการวิจัย" ของคนสองคน

แต่นั่นก็เถอะ นักสถิติแม้กระทั่งนักวิจัยทั้งหลายก็พยายามที่จะหาสูตรโน้น สูตรนี้ พยายามที่จะหาการสุ่มตัวอย่างจากประชากรแบบนั้น แบบนี้ การกำหนดขนาดประชากรเท่านั้น เท่านี้ การวิเคราะห์โดยสถิติโน้น สถิตินี้ หรือการวิจัยเชิงโน้น เชิงนี้ แล้วนำมาอนุมาน หรืออุปมาน แล้วทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (Hypothesis) ต่าง ๆ นานา

แต่นั่นก็เถอะ วันนี้ วันหน้า หรือวันไหน ๆ ถ้าจิตใจของคนเปลี่ยนได้เร็วแม้น "ช้างกระดิกหู" คำตอบหรือผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็มีคุณค่าเทียบเท่ากับเวลาที่ "นกกระพือปีก..."

เขียน 03 Nov 2009 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)