อนุทิน 50589 - มะปรางเปรี้ยว

World Usability Day 12 พ.ย. 52 นี้

หัวข้อที่วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้

  • อ.ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ บรรยายหัวข้อ Usability in the real world
  • คุณมาร์ค อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ บรรยายหัวข้อ หนังสือ Design for everyday things
  • อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ บรรยายหัวข้อ Design for social webs

เห็นหัวข้อแล้วต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ นี่ยังไม่รวมหัวข้อในการเสวนา User-centered System Development (http://www.worldusabilityday.org/en/user-centered-system-development)

เขียน 03 Nov 2009 @ 22:33 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 23:02, ()


ความเห็น (0)