อนุทิน 50576 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

    รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมาก ที่ต่อไปจะได้ทำงานอย่างครอบคลุมและครบตามบทบาทของผู้ที่จะรับผิดชอบงานศูนย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาล  ทำงานด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อ  และเป็นแหล่งข้อมูลรายงานโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ที่จะต้องรายงาน ตามนโยบายของผู้บริหาร

จะต้องประชุมและรับนโยบายในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่นอน ว่าขอบเขตของงาน จำนวนอัตรากำลังที่จะต้องมาช่วยกันทำงาน แต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเป็นนโยบายจากผู้บริหารแล้ว  หน่วยงานนี้น่าจะเกิดขึ้น

เขียน 03 Nov 2009 @ 21:32 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 21:40, ()


ความเห็น (0)