อนุทิน 50566 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

วันนี้ทำอะไรบ้าง

1. เขียนโครงการของห้องสมุด  2  โครงการ  โครงการงานมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอีก 1

2. เตรียมนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงานเขียนสร้างสรรค์ เรื่อง "ชามข้าว" ผลงานได้นำเสนอในงานนิทรรศการประเทศญี่ปุ่น

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สารานุกรมไทยฯ"

4. จัดนิทรรศการ "หนังสือเล่มจิ๋ว"

5. วางแผนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครูในวันเสาร์กับครูนันทา

6. ประชุมครูที่สอนโดยใช้ชุดการสอน (ระบบครูพี่เลี้ยง) ได้เป็นพี่เลี้ยงครูที่ดูแล 3 คน

เขียน 03 Nov 2009 @ 20:36 ()


ความเห็น (0)