อนุทิน 50557 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยกาย วาจา หรือใจ ถ้าสุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะออกนอกศีล นอกธรรมไป เราก็จะเตือนตนเองไว้เสมอว่า "นรกร้อนกว่านี้..."

เขียน 03 Nov 2009 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)