อนุทิน #50557

การกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยกาย วาจา หรือใจ ถ้าสุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะออกนอกศีล นอกธรรมไป เราก็จะเตือนตนเองไว้เสมอว่า "นรกร้อนกว่านี้..."

เขียน:

ความเห็น (0)