อนุทิน 50557 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยกาย วาจา หรือใจ ถ้าสุ่มเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะออกนอกศีล นอกธรรมไป เราก็จะเตือนตนเองไว้เสมอว่า "นรกร้อนกว่านี้..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)