อนุทิน 50556 - จา

จา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 3-7 ตุลาคม 2552 และวันที่ 12-15 ตุลาคม 2552 ได้จัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ค่ายที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 2 ค่ายที่ 1 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างและนำเสนอผลงานจากการศึกษาเรียนรู้จากกิจกรรมค่ายอย่างเป็นรูปธรรม

เขียน 03 Nov 2009 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)