อนุทิน 50551 - กิตติพัฒน์

  ติดต่อ

เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   ดับไป    คือสัจธรรมอย่างเที่ยงแท้  ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่แน่นอนเลย โดยเฉพาะอารมณ์ของมนุษย์  พอใจก็มา  ไม่พอใจก็ไป  นี่แหละหนอ  จิตมนุษย์นี้ไซร้  ยากแท้ ....  หยั่งถึง..........!!

  เขียน:  

ความเห็น (0)