อนุทิน 50549 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

วันนี้ จะไปเยี่ยมคนไข้

นายสด กรมนวล

ความดันโลหิตสูงมาก

ตีนบวม

NS+DM+CRF

แผนCare

  1. ไปดูเรื่องยา complicance+ADE
  2. ภาวะแทรกซ้อน alert Heart
  3. การส่งต่อ
  4. การเสริมกำลังใจผู้ป่วย
  เขียน:  

ความเห็น (0)